Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Trịnh Công Sơn - Đừng để hồn mình mòn đi vì....

"Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật&q…

Nguyễn Bá Thanh - Cái gì không thuộc về mình thì đừng có lấy

"Cái gì không thuộc về mình thì đừng có lấy, đói quá thì đi xin. Đã làm ng…

Thomas Edison - Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết..

"Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi…

Les Brown - Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn...

" Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chún…

Nguyễn Du (1766-1820)

Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình quí tộc, tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh H…

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43) và sự hồi sinh của dân tộc Việt

Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh (nay thuộc huyện…

NGUYÊN TRÃI (1380 - 1442)

Tên hiệu là Ức Trai, vốn người xã Chi Ngại, lộ Lạng Giang (nay thuộc tỉnh Hải H…

VÕ NGUYÊN GIÁP VỊ TƯỚNG LỪNG DANH TRONG LỊCH SỬ

v      Tuổi thơ thanh bần và hiếu học Tướng Giáp quê ở Làng An Xá, Lộc Thủy, Lệ…

Lincoln (1805 - 1865)

Người ta biết đến ông như một tấm gương sáng về sự vượt khó; một người đã cống…

Michael Faraday (1791 - 1867)

Michael Faraday đã trở thành một tấm gương lớn về sự nỗ lực hết mình  trong con…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào